Beskrivning av vandringsleden – vaellusreitin kuvaus

Leden börjar vid sportplanen i Jungsund och går delvis längs elljusspåret till Vekasund. Via en rastplats med grillplats, bord och bänkar på östra sidan av Strömssund fortsätter den till Skatasund och sedan vidare till Hallonnäsfladan. Där finns också en andra parkeringsplats. Tistronskärs väglag har beviljat oss rätt till tre bilplatser vid Hallonnäs mot att vi betalar motsvarande vägavgift.

Ledens ändpunkt är en fin rastplats invid Björnhällfladan. Där finns ett vindskydd och grillplats med bord och bänkar. Sedan återvänder leden över ett nyplanterat skogsområde och ungskog till Hallonnäs.

Man kan cykla med terrängcykel längs en stor del av leden. Besvärliga avsnitt är den allra första stigen från sportplanen till skidspåret, stranden av Hallonnäsfladan och nyplanteringen strax söder om Björnhällorna.

Karta över leden finns på informationstavlor på fyra ställen: vid de båda parkeringsplatserna, vid grillplatsen vid Strömssund och vid slutpunkten Björnhällorna. Kartan finns i formatet A4 som pdf för utskrift. En beskrivning av leden finns som pdf med mindre kartavsnitt.

Kom ihåg att notera ordningsreglerna som finns på rastplatser och parkeringsplatser!

Tähän tulee vielä sama suomeksi …


3logon

Annonser