Sponsorer

Föreningen Iskmosunden rf har inbjudit företag i nejden att bli sponsorer för Iskmo-Jungsund vandringsled. Guldsponsorerna har för sin dubbla sponsorsumma erbjudits en sponsorplakett i storlek A4 och dessutom synlighet i sociala medier. Silversponsorerna har en plakett i A5 på vår sponsortavla i anslutning till vandringsledens startpunkt vid Jungsunds sportplan.

Våra sponsorer bidrar till kostnader som inte täcks av projektmedel via Aktion Österbotten/Leader.

Med ett varmt tack till samtliga sponsorer har vi härmed äran att särskilt presentera våra guldsponsorer:

nessler  01_cederberg

03_bbj  03_easywash

06_kvevlax02_lampopiste


Huvudsponsorer för projektet:

3logon

Annonser