Bakgrund – taustatietoja

Projektet Iskmo-Jungsund vandringsled, skede 1, anhängiggjordes 10.7.2015 och godkändes av NTM-centralen 1.2.2016. Det avslutas 31.12.2016. Projektet stöds av Aktion Österbotten/Leader.

Projektbudgeten var 15 600 €. Av denna summa erlades hälften med medel från EU, statsstöd och kommunalt bidrag, och större delen av den övriga summan via talkoinsatser. En liten del lades också in som pengar av föreningen.

På grund av problem med databasen Hyrrä, som upprätthålls av Landsbygdsverket, gjordes utbetalningar först efter projektets slut. Projektets löpande finansiering kunde skötas tack vare ett betydande antal företag som ställt upp som sponsorer. Dessa medel används i fortsättningen för att verkställa åtgärder som inte ryms inom det officiella projektet och som bidrag för självfinansieringen av skede 2.

En tavla med sponsorplaketter har gjorts intill vandringsledens startpunkt vid Jungsunds sportplan. Vi tackar våra sponsorer!

Läs mera om projektet här.


3logon

Annonser